От 15.07.2022 г. агентът в България не приема заявления за идентификация в системата Yoomoney. Извиняваме се!

From 15.07.2022 the agent in Bulgaria is not accepting applications for identification in the Yoomoney. We apologise!

Идентификация ЮMoney във България

Потвърдете идентификацията ЮMoney с официален агент в рамките на 15 минути и проучете неограничените възможности на вашия портфейл ЮMoney.

Идентификация ЮMoney във България

За нас

Извършваме идентификация в системите ЮMoney и ЮKassa, приемаме приложения за възстановяване на достъпа до заключения портфейл на потребителя.


15 минути

взема идентификация3 години

успешна работа500

идентифицирани клиенти


Задайте въпрос относно идентификацията    Контакти

    От 15.07.2022 г. агентът в България не приема заявления за идентификация в системата Yoomoney. Извиняваме се!